Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -25 มิ.ย. 2564

21 มิถุนายน - 25 มิถุนายน

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -25 มิ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถึ สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรือง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรืองมอบอำนาจการ สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้าง พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 25 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
21 มิถุนายน
End:
25 มิถุนายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14397/

Venue

วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com