Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ส.ค. -1 ก.ย. 2564

26 สิงหาคม 2021 - 1 กันยายน 2021

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 ส.ค. -1 ก.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างชันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านธุรการ) โดยปฏึบ้ตงานที่วิทยาลัยสารพัดช่างชันทบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ (5)๑ กับยายน พ.ศ.to๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ?การ และเงื่อนไชการสรรหา และเลึอกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการบริหาร หนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัดเฉพาะของ กลุ่มงานและการชัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๘๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลึอกสรรบุคคลเพื่อชัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การชัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาปฏิบัคราขการแทนเลชาริการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการสรรหา พนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป) จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ (ด้านธุรการ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ(ด้านธุรการ)
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 – 1 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
26 สิงหาคม 2021
End:
1 กันยายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15270/

Venue

วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จันทบุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com