Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ก.ย. 2565

18 กันยายน 2022 - 21 กันยายน 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ก.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ลิงค์: https://ehenx.com/17547/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ) โดยปฏิบัติงานในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการและคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที ๑๔๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรือง มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นๆ ที ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรนาคม,สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก ,สาขาวิชาเทคโนโลยี ธุรกิจดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2565 – 21 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ด้านสารสนเทศ)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2565 – 21 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
18 กันยายน 2022
End:
21 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17547/

Venue

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com