Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ส.ค. -3 ก.ย. 2564

30 สิงหาคม 2021 - 3 กันยายน 2021

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ส.ค. -3 ก.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน

ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑ (เขียงใหม่) 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อาคาร แอร์พอร์ตบิสิเนสพาร์คเลขที่ ๙๐ ห้อง ๑๐๘ – ๑๑๐ ชั้น ๑ ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 – 3 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
30 สิงหาคม 2021
End:
3 กันยายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15280/

Venue

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com