Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 พ.ย. 2563

15 พฤศจิกายน 2020 - 18 พฤศจิกายน 2020

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 พ.ย. 2563

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กองบัญชาการตำรวจลันตบาล ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบรัหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธึการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัตเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัดิเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนชองพนักงาน ราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานแปล(ล่าม)

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานแปล(ล่าม)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (ส์านักงานตำรวจแห่งชาดิ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ งานกำลังพล ฝ่ายธุรการและกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันดิบาล ส์านักงานตำรวจแห่งชาดิ ส์านักงานตำรวจแห่งชาดิ อาคาร ๖ ชัน ๓ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 – 18 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022051824

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 พฤศจิกายน 2020
End:
18 พฤศจิกายน 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/11845/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com