Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

30 กรกฎาคม 2019 - 11 กันยายน 2019

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ก.ค. -11 ก.ย. 2562 รวม 915 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก วุฒิ ปริญญาตรี ปวช. ม.ปลาย

กองบัญชาการศึกษาประกาศรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับกำหนดการรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ ระดับชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ทั้งบุคคลภายในและภายนอก โดยบรรจุตำแหน่ง รอง สว. นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) และตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน มีอัตราแรกบรรจุสำหรับรอบแรก 450 อัตรา และรอบสอง 465 อัตรา รวม 915 อัตรา โดยแบ่งการรับสมัครสอบเป็น 2 รอบ รอบแรกระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-20 ส.ค.2562 และรอบสองจะรับสมัครระหว่างวันที่ 22 ส.ค. – 11 ก.ย. 25262

สรุปภาพรวมทั้ง 2 รอบ บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี จะสามารถสมัครได้ทั้งสองรอบ แต่ผู้ที่มีหรือประสงค์จะใช้วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช. จะสามารถสมัครได้เฉพาะรอบแรกเท่านั้น ส่วนบุคคลภายในต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี  ยกเว้น จ.ส.ต. หรือ ด.ต. ไม่ต้องมีวุฒิปริญญาตรีก็ได้ โดยจะสามารถสมัครได้เฉพาะรอบสองเท่านั้น

ส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับบุคคลภายในคงไม่มีปัญหาแต่สำหรับบุคคลภายนอกจะเป็นเพศชายหรือหญิงก็สมัครได้หมดแต่ต้องมีอายุ 18-35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร และผู้สมัครผู้ชายต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. ส่วนผู้สมัครผู้หญิง ต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ส่วนคุณสมบัติอื่นๆ ติดตามได้จากประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละรอบ

รอบแรก เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ก.ค. – 20 ส.ค. 2562

รอบแรกจะรับสมัครเฉพาะบุคคลภายนอก*เท่านั้น  โดยจะเผยแพร่ประกาศรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 22-29 ก.ค. 2562 และรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่ 30 ก.ค.-20 ส.ค. 2562 สอบข้อเขียนวันที่ 17 พ.ย. 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้สอบได้วันที่ 28 ม.ค. 2563

เกี่ยวกับคุณวุฒิและตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ของ ตร. สำหรับบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีสำหรับรอบนี้ จะบรรจุในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) มีอัตราแรกบรรจุรวม 100 อัตรา

ส่วนผู้มีคุณวุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.ทุกสาขา จะได้บรรจุในตำหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) โดยมีอัตราแรกบรรจุรวมถึง 350 อัตรา 

สรุปรวมทั้งสิ้น 450 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม https://ehenx.com/3175/

รอบสอง เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ส.ค. – 11 ก.ย. 2562

รอบสองจะรับสมัครสอบทั้งบุคคลภายใน** และบุคคลภายนอก* ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีเท่านั้น ยกเว้น จ.ส.ต. หรือ ด.ต. ไม่มีวุฒิปริญญาตรีก็สามารถสมัครได้ โดยกองการสอบจะเผยแพร่ประกาศรับสมัคร วันที่ 13-19 ส.ค.2562 แต่จะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตระหว่างวันที่ 22 ส.ค.-11 ก.ย. 2562 สอบข้อเขียนในวันที่ 12 ม.ค. 2562 และประกาศรายชื่อผู้สอบได้ในวันที่ 24 มี.ค. 2563

สำหรับบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี เมื่อสอบได้จะบรรจุและแต่งตั้งเป็น รอง สว. ทำหน้าที่ประมวลผล จำนวน 100 อัตรา ทำหน้าที่บริการการศึกษา จำนวน 3 อัตรา ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 20 อัตรา และปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี จำนวน 20 อัตรา รวม 145 อัตราสำหรับบุคคลภายนอก 

ส่วนบุคคลภายในผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาต่างๆ เมื่อสอบได้จะได้บรรจุและแต่งตั้งเป็น รอง สว. ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน จำนวน 50 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล จำนวน 20 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ จำนวน 220 อัตรา รวม 245 อัตรา

ข้าราชการตำรวจยศ จ.ส.ต.-ด.ต. ที่ไม่มีวุฒิปริญญาตรี จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็น รอง สว. ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ มีอัตราแรกบรรจุ 30 อัตรา รวมทั้งสิ้นสำหรับรอบนี้มีอัตราแรกบรรจุ 465 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://ehenx.com/3178

*บุคคลภายนอก คือ บุคคลทั่วไปที่มิใช่ข้าราชการตำรวจ
**บุคคลภายใน คือ บุคคลที่ปัจจุบันได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจแล้วในสังกัดหน่วยงานต่างๆ ของ ตร.

ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 915
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. – 11 ก.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

Facebook Comments

Details

Start:
30 กรกฎาคม 2019
End:
11 กันยายน 2019
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/3179/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com