Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

30 ตุลาคม 2019 - 15 พฤศจิกายน 2019

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-15 พ.ย. 2562 รวม 30 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบินตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนยีบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบินตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (2) วิธีการสอบแข่งขัน และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเืพ่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ประกอบหนังสือ กองอัตรา ที่ 0009.161/1553 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 25561 แจ้งอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพลที่ 0009.161/10928 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ให้กองบินตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และหนังสือกองอัตรา ที่ 0009.161/1856 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 แจ้งอนุมัติสำนักงานตำรวจแ่หงชาติ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ให้กองบินตำรวจดำเนินการกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมในการรับสมัรและสอบแข่งขันบุคคลเืพ่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ

อัตราว่าง : 30 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน.กองบินตำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กองบินตำรวจ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่งานธุรการและกำลังพล ฝ่ายอำนวยการ กองบินตำรวจ กองบินตำรวจ เลขที่ 701 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562 – 15 พฤศจิกายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025109464

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 3 ธ.ค. 2562

สอบวันที่: 22 ธ.ค. 2562

ประกาศผลสอบ: 16 ม.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
30 ตุลาคม 2019
End:
15 พฤศจิกายน 2019
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/5717/

Venue

กองบินตำรวจ
กองบินตำรวจ เลขที่ 701 ถนนรามอินทรา
ท่าแร้ง, กรุงเทพมหานคร Thailand
+ Google Map
Phone
025109464
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com