Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

25 มกราคม 2020 - 5 กุมภาพันธ์ 2020

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-5 ก.พ. 2563 รวม 100 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2563 (กลุ่มงานอำนวยการสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2563 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (2) วิธีการสอบแข่งขัน และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 กอปรกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/2278 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 ให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคนภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียับตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2563 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ และอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/69 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 อนุมัติให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นเพศชายจำนวน 80 อัตรา และเพศหญิง จำนวน 20 อัตรา จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตรำวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้

เพศชาย :  1.1 สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา เรียกว่าสายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.1

เพศหญิง : 1.2 สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 20 อัตรา เรียกว่าสายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.2

อัตราเงินเดือน : 8,610 – 9,330

คุณวุฒิ : ม.ปลาย, ปวช.

ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน),สพฐ.ตร.,สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 8,610-9,330
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 5 ก.พ. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
25 มกราคม 2020
End:
5 กุมภาพันธ์ 2020
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/6107/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com