Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เปิดรับสมัครสอบ 25 พ.ค. -31 ส.ค. 2563

25 พฤษภาคม 2020 - 31 สิงหาคม 2020

“สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เปิดรับสมัครสอบ 25 พ.ค. -31 ส.ค. 2563

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจข้างอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศษสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรระบบเครือข่าย

อัตราว่าง : 6 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: วิศวกรระบบเครือข่าย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 0-0
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 13 อาคารอุดมศกึษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 128 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022324000

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 2 ก.ย. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

ประกาศ 1 | 12 | 12 |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com