Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานประกันสังคม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ พัทลุง] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564

5 กรกฎาคม 2021 - 9 กรกฎาคม 2021

“สำนักงานประกันสังคม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ พัทลุง] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: พัทลุง (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานประกันสังคม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ พัทลุง]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานประกันสังคม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ พัทลุง]

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
5 กรกฎาคม 2021
End:
9 กรกฎาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14718/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com