Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.พ. -7 ก.พ. 2565

1 กุมภาพันธ์ 2022 - 7 กุมภาพันธ์ 2022

“สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.พ. -7 ก.พ. 2565

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพิจิตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฉะนั้นอาศัยอัานาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงาน ประกันสังคม ที่ ๙๑๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๒๔๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้โขเพิ่มเดิม โดยคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการ จังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พิจิตร (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานประกันสังคม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานประกันสังคม

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
1 กุมภาพันธ์ 2022
End:
7 กุมภาพันธ์ 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/16245/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com