Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มี.ค. 2564 รวม 9 อัตรา,

3 มีนาคม 2021 - 22 มีนาคม 2021

“สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 มี.ค. 2564 รวม 9 อัตรา,

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งดั้งบุคคลเฃ้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งดั้งบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๖๕๔๒ ข้อ ๘ ของระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗ และมติองค์กรกลางบริหารงานบุคคลในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (อ.ศร.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖๐ มกราคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งดั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกรปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ,นักวิชาการคดีรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
3 มีนาคม 2021
End:
22 มีนาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13112/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com