Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุรีรัมย์] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

12 กรกฎาคม - 16 กรกฎาคม

“สำนักงานสถิติแห่งชาติ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุรีรัมย์] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเติม และคำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ๒๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง แกไขเพิ่มเดิมคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติ แห่งชาติ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

ตำแหน่ง: พนักงานราชการเฉพาะกิจ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุรีรัมย์]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัด บุรีรัมย์ ชั้น ๒ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 16 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานสถิติแห่งชาติ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุรีรัมย์]

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
12 กรกฎาคม
End:
16 กรกฎาคม
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14896/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com