Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

24 มิถุนายน - 30 มิถุนายน

” เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุทัยธานี (สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ   :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์ราชการแห่งที่ ๒ ตำบลนํ้าจึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ ”

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 มิถุนายน
End:
30 มิถุนายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/14475/

Venue

สำนักงานปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์ สุราษฎร์ธานี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com