Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กยศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ส.ค. 2565 รวม 6 อัตรา,

16 สิงหาคม 2022 - 19 สิงหาคม 2022

กยศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 ส.ค. 2565 รวม 6 อัตรา,

กยศ

ลิงค์: https://ehenx.com/17455/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์,เจ้าหน้าที่บังคับคดี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,750-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กยศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองทุนเงินให้คู้ยืมเพื่อการศึกษา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้คู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด้วยกองทุนเงินให้คู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ในกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้คู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บังคับคดี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การเงิน กฎหมาย วิทยาการคอมฯ วิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง


เจ้าหน้าที่บังคับคดี

– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางกฎหมาย บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

๒.๑ รวบรวม ศึกษา วิจัยและวิเคราะห์มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน หรือหลักเกณฑ์ ในการกู้ยืมแก่สถานศึกษาและผู้กู้ยืมทั้ง ๔ ลักษณะ เพื่อให้กู้ยืมเงินมีบรรทัดฐานและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒.๒ ร่วมจัดทำคำของบประมาณกู้ยืมประจำปี
๒.๓ จัดทำข้อมูลและรายงานต่าง ๆ เสนอกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนดไว้
๒.๔ ร่วมดำเนินการพิจารณาคัดกรองสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อกำกับให้ได้ สถานศึกษาที่มีคุณภาพอันจะเป็นประโยขน์ต่อนักศึกษา/นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
๒.๕ ร่วมติดตาม ตรวจสอบและกำกับดูแลสถานศึกษาให้บริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป ตามมติ นโยบาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อประโยขน์ของกองทุน
๒.๖ กำหนดมาตรการติดตามเงินคืนจากสถานศึกษา รวมถึงติดตามทวงถามเงินคืนจากสถานศึกษา เพื่อให้ได้เงินคืนมาครบด้วนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒.๗ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำกรอบการให้กู้ยืมของเงินกู้ยืมในแต่ ละลักษณะตามกฎหมายใหม่
๒.๘ ร่วมจัดทำกำหนดการให้กู้ยืมประจำปีการศึกษาและสนับสนุนสถานศึกษาให้ดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๒.๙ กำหนดแนวทางการให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ยืมและสถานศึกษาปฏิบัติในการกู้ยืมเพื่อให้เป็นไปตาม นโยบาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น
๒.๑๐ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บังคับคดี

๒.๑ ข่วยงานลืบทรัพย์ บังคับคดีกับผู้คู้ /ผู้คํ้าประกันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาการบังคับคดี
๒.๒ ช่วยงานไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีระหว่างกองทุนฯ และผู้คู้/ผู้คํ้าประกันหลังจากมีคำพิพากษา ผู้คู้ยืมที่ถูกยึดทรัพย์บังคับคดี


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 19 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกยศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์,เจ้าหน้าที่บังคับคดี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,750-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กยศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 19 ส.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกยศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | file 2 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
16 สิงหาคม 2022
End:
19 สิงหาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17455/

Venue

กยศ
กยศ กรุงเทพ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com