Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ต.ค. -20 ต.ค. 2564

14 ตุลาคม 2021 - 20 ตุลาคม 2021

“กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ต.ค. -20 ต.ค. 2564

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดพะเยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา มีความประสงค์ รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ และคำสั่งจังหวัด พะเยา ที่ ๒๓๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พะเยา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมการจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 – 20 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการจัดหางาน

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 ตุลาคม 2021
End:
20 ตุลาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15501/

Venue

กรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน สุพรรณบุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com