Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ต.ค. -21 ต.ค. 2564

14 ตุลาคม - 21 ตุลาคม

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ต.ค. -21 ต.ค. 2564

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์นครสวรรค์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราซการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาสคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธืการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ และประกากีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะชองตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒)พ.ส. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ จีงประกากีรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (ศูนย์วิชัยและบำรุง พันธุสัตว์นครสวรรค์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทั่วไป

ศูนย์วิชัยและบำรุง พันธุสัตว์นครสวรรค์ ศูนย์วิชัยและบำรุง พันธุสัตว์นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 – 21 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 14 ต.ค. 2564

สอบวันที่: 14 ต.ค. 2564

ประกาศผลสอบ: 14 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 ตุลาคม
End:
21 ตุลาคม
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15527/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com