Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2563

1 ธันวาคม 2020 - 14 ธันวาคม 2020

“กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2563

กรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ฉะนั้น อาศัยอำนาจดามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ ริริการและเงื่อนไขการสรรหาและการเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมนัดเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมนัดเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัดรากำลังพนักงาน ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๑๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การสรรทาและเสือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ และคำลัง กรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัด กรมประมงมึอำนาจดำเนินการและปฎนัตราชการแทนอริบดึกรมประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: น่าน (สำนักงานประมงจังหวัดน่าน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานประมงจังหวัดน่าน สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 14 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 ธันวาคม 2020
End:
14 ธันวาคม 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/11867/