Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -8 ธ.ค. 2563

1 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2020

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -8 ธ.ค. 2563

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชทาร ประเภทพนักงานราชการทวไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บรัหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงอนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ค. ๒๕๕๒ ลงวันพื่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทา กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันพื่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมโยธาธึการและผังเมือง หิ ๒๗๕/๒๕๕๔ ลงวันท้ ๒๒ มิถุนายน พ.ค. ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจด้านการบริหารงานพนักงานราชการ ใหผู้ว่าราชการจังหวัดปฎิบัติราขการแทนอธีบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อ ๑.๒ ในการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเถือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสถาปนิก

ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานสถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อำนาจเจริญ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ชั้น 4 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 8 ธันวาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
1 ธันวาคม 2020
End:
8 ธันวาคม 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/11861/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com