Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ส.ค. 2565

8 สิงหาคม 2022 - 19 สิงหาคม 2022

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ส.ค. 2565

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายสัตวแพทย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23430- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นายสัตวแพทย์,เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-23,430
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ http://person.dld.go.th หัวข้อพนักงานราชการ โดยให้ผู้สมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครด้วยลายมือ ตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเองหรือชอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๓ ถนนกรอกยายชา ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 – 19 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
8 สิงหาคม 2022
End:
19 สิงหาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17390/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com