Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-9 ส.ค. 2565

8 สิงหาคม 2022 - 9 สิงหาคม 2022

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-9 ส.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลปากคาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

ด้วยจังหวัดบึงกาฬมีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๓! แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ก็. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาก็รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-11,930
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: บึงกาฬ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครศึกษารายละเอียดการรับสมัคร และพิมพ์แบบฟอร์มการสมัคร ได้ทางเว็บไซต์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 – 9 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
8 สิงหาคม 2022
End:
9 สิงหาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17389/

Venue

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com