Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 มี.ค. 2564

24 มีนาคม 2021 - 30 มีนาคม 2021

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 มี.ค. 2564

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดชัยนาท

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดชัยนาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน ราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล โดยปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ชัยนาท ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชัยนาท (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัคร และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ งานธุรการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 – 30 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 มีนาคม 2021
End:
30 มีนาคม 2021
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13788/