Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2564 รวม 10 อัตรา,

1 ธันวาคม 2021 - 23 ธันวาคม 2021

“กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2564 รวม 10 อัตรา,

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งฃันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เศรษฐกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักสำรวจดิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,เศรษฐกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักสำรวจดิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาที่ดิน

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 ธันวาคม 2021
End:
23 ธันวาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15772/

Venue

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com