Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 เม.ย. -11 พ.ค. 2564 รวม 10 อัตรา,

16 เมษายน 2021 - 11 พฤษภาคม 2021

“กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 เม.ย. -11 พ.ค. 2564 รวม 10 อัตรา,

กรมอนามัย เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย

ด้วยกรมอนามัยจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมอนามัยฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่นร 1004/ว 17ลงวันที่11 ธันวาคม2556เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา)

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ,นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,ชลบุรี,นครสวรรค์,ยะลา,ราชบุรี,สระบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมอนามัย :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. – 11 พ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอนามัย

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
16 เมษายน 2021
End:
11 พฤษภาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13849/

Venue

กรมอนามัย
กรมอนามัย Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com