Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 16 เม.ย. -23 เม.ย. 2564

16 เมษายน 2021 - 23 เมษายน 2021

“กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 16 เม.ย. -23 เม.ย. 2564

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการคลัง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นด้วยตนเองได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ อาคารกระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 – 23 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือ จัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ ๕.๑ และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากร บุคคล ชั้น ๖ อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี” ไปรษณีย์ต้อง ประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร ดือ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ และใบสมัครจะต้องส่งถึงสำนัก บริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) หากเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือส่งถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนวัน รับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
16 เมษายน 2021
End:
23 เมษายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13864/

Venue

กระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com