Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-6 พ.ย. 2563 ศรีสะเกษ

2 พฤศจิกายน 2020 - 6 พฤศจิกายน 2020

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-6 พ.ย. 2563 ศรีสะเกษ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลีอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาดิและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ลังกัด สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาดิและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธึการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลึอกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบดเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากัาลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๖๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ และหนังสึอ คณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑OO๕.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลึอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประเภท : 

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ศรีสะเกษ (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาดิและ สิ่งแวดล้อมจ้งหวัดครึสะเกษ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นโบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาดิและ สิ่งแวดล้อมจ้งหวัดครึสะเกษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาดิและ สิ่งแวดล้อมจ้งหวัดครึสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 – 6 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
2 พฤศจิกายน 2020
End:
6 พฤศจิกายน 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/11751/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com