Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 พ.ย. 2565 รวม 38 อัตรา,

16 พฤศจิกายน 2022 - 30 พฤศจิกายน 2022

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 พ.ย. 2565 รวม 38 อัตรา,

กระทรวงพลังงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17788/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการจัดการทั่วไป,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านบัญชี/การเงิน,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านกฎหมาย,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-30,000
อัตราว่าง: 38
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง รับสมัครพนักงาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) มีความประสงค์จะรับ สมัครพนักงาน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ และ ข้อ ๑๔ ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน กกพ. พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน กกพ. จึงประกาศรับสมัครพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านการจัดการทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-30000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-30000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-30000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านบัญชี/การเงิน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-30000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเศรษฐศาสตร์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-30000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านกฎหมาย

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-30000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-30000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-30000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านการจัดการทั่วไป

– ศิลปศาสตร์ (การจัดการ, การพัฒนาชุมชน, เลขานุการ, สถิติ, นิเทศ ศาสตร์, สื่อสารมวลชน, วารสารศาสตร์, ภาษาต่างประเทศ, จิตวิทยา, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์)


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านตรวจสอบภายใน

– บัญชี (บัญชี, บัญชีต้นทุน, การตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบภายใน) – วิศวกรรมศาสตร์ (พลังงาน, ไฟฟ้า)
– นิติศาสตร์


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

–    วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ)
–    วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านบัญชี/การเงิน

–    บัญชี
–    การเงิน
–    บริหารธุรกิจ (ที่ศึกษาวิชาบัญชีหรือการเงินไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต)


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐมิติ, มหภาค, พลังงาน, สิ่งแวดล้อม)


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านกฎหมาย

นิติศาสตร์


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน, สิ่งแวดล้อม)


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์

– วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, เคมี, โยธา, การผลิต, อุตสาหการ, พลังงาน)


วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงพลังงาน  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงพลังงาน

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการจัดการทั่วไป,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านบัญชี/การเงิน,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านกฎหมาย,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-30,000
อัตราว่าง: 38
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงพลังงาน  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กระทรวงพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงพลังงาน

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
16 พฤศจิกายน 2022
End:
30 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17788/

Venue

กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com