Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 พ.ค. 2565

9 พฤษภาคม 2022 - 12 พฤษภาคม 2022

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 พ.ค. 2565

กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักงาน กคน.จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กคน.จังหวัด สุโขทัย และครู กคน. จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กคน. อำเภอศรีสำโรง และกศน.อำเภอสวรรคโลก
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสำนักงาน นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกอบกับประกอบคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่องมอบอำนาจให้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน และคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ จึงประกาครับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ครู กศน.ตำบล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,ครูกศน.ตำบล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย (สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ 

สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 – 12 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กศน.

file 1 | ใบรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
9 พฤษภาคม 2022
End:
12 พฤษภาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/16885/

Venue

สำนักงาน
สำนักงาน Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com