Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

9 พฤษภาคม 2022 - 31 พฤษภาคม 2022

“สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า ที่ 27 /2565

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไป สถาบันพระปกเกล้า

ตามที่ สถาบันพระปกเกล้า มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานปฏิบัติการวิชาชีพและปฏิบัติการทั่วไปในสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 9 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันพระปกเกล้ากำหนด จึงประกาศรับสมัครบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารงานบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานการเงินและงบประมาณ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานระบบคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ,พนักงานบริหารงานทั่วไป,นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร,พนักงานบริหารงานบุคคล,พนักงานบัญชี,พนักงานการเงินและงบประมาณ,พนักงานพัสดุ,พนักงานระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน สถาบันพระปกเกล้า  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่ e-mail : hrkpi@kpi.ac.th ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ประกาศรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2565 ตามขั้นตอนดังนี้
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและกรอกรายละเอียด
2. ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารการสมัครและรับรองสำเนา ประกอบด้วย ใบสมัคร, หลักฐานการสมัคร ประวัติย่อ, วุฒิการศึกษา,บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) ,ใบสำคัญทางทหาร(ถ้ามี) , และตามด้วยเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. ส่งมาที่ e-mail : hrkpi@kpi.ac.th ภายในวันปิดรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565

สถาบันพระปกเกล้า ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สถาบันพระปกเกล้า

file 1 | ใบรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
9 พฤษภาคม 2022
End:
31 พฤษภาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/16886/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com