Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

4 พฤษภาคม 2020 - 15 พฤษภาคม 2020

“กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 พ.ค. -15 พ.ค. 2563

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเืพ่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563

ด้วย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีผู้จัดการเป็นผุ้บริหารสูงสุด

กสศ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเ็นพนักงานของ กสศ. จำนวน 2 ตำหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครปรากฎตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-15 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักบริหารแผนงาน/โครงการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมจัดสรรเงินอุดหนุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักบริหารแผนงาน,หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมจัดสรรเงินอุดหนุน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. – 15 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
4 พฤษภาคม 2020
End:
15 พฤษภาคม 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/7106/

“กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 พ.ค. -15 พ.ค. 2563

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเืพ่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2563

ด้วย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีผู้จัดการเป็นผุ้บริหารสูงสุด

กสศ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเ็นพนักงานของ กสศ. จำนวน 2 ตำหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครปรากฎตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-15 พฤษภาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักบริหารแผนงาน/โครงการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมจัดสรรเงินอุดหนุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักบริหารแผนงาน,หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมจัดสรรเงินอุดหนุน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. – 15 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
4 พฤษภาคม 2020
End:
15 พฤษภาคม 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/7106/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com