Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ต.ค. 2565 รวม 13 อัตรา,

2 ตุลาคม 2022 - 5 ตุลาคม 2022

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ต.ค. 2565 รวม 13 อัตรา,

ป.ป.ส.

ลิงค์: https://ehenx.com/17648/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,860-15,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ส. เปิดรับสมัคร

ประกาศลำนักงานคณะกรรมการป้อพันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง  รับสมัครคัดเลึอกบุคคลเพื่อรับกาวจัดจ้างเป็นถูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมหา
จ้านรน ๑๓ อัดวา

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗ สำนักงานคณะกรรมกาวป้องกันและ ปราบปรามยานเหติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) มีความประสงค์รับสมัครคัดเลึอกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้าง เหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสบุนงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ตเ สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จ้านวน ๑๓ อัดรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13860-15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านติดตามมลการ ดำเนินงาน งานรณรงค์/ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านแผน/งบประมาณ และอำนวยการภาคประชาชน)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ(สนับสนุนงานระบบงานภายใน สนับสนุนงานพัสดุและอาคารสถานที่)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สน้บสนุนงานด้านสารบรรณสนับสนุน และช่วยเหลึองานอำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานประสานงานป้องกันและ แกั1ชปิญหายาเสพติด)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านวิเคราะห์ชำวและ เฝ็าระวังในระคับที่นที่)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านวิเคราะห์ชำวและ เฝ็าระวังในระดับพนที่)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านกลั่นกรอง)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงาบด้านกลั่นกรอง)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านอบุกรรมการ ตรวจสอบทรัพย์สิน)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านอบุกรรมการ ตรวจสอบทรัหย์สิน)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานบริหารจัดการทรัพย์สิน)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณสนับสนุน และช่วยเหลืองานอำนวยการส่วนตรวจสอบทรัพย์สิบ)


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ส.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th และ https://www.oncb.go.th/ONCB_OR๗/Pages/default.aspx ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ส่วนยุทธศาสตร์ และอํานวยการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 – 5 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครป.ป.ส.

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,860-15,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ส.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th และ https://www.oncb.go.th/ONCB_OR๗/Pages/default.aspx ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ส่วนยุทธศาสตร์ และอํานวยการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 – 5 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครป.ป.ส.

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
2 ตุลาคม 2022
End:
5 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17648/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com