Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ป.ป.ส. สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-6 ต.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

2 ตุลาคม 2022 - 6 ตุลาคม 2022

ป.ป.ส. สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-6 ต.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,

ป.ป.ส. สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3

ลิงค์: https://ehenx.com/17647/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,860-15,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ส. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๓ จำนวน ๑๖ อัตรา

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๓ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสมุนงานสำนักงานป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดภาค ๓ จำนวน ๑๖ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13860-15000 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.,ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ประกาศนียบัตรวิขาชีพชั้นสูง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสมุนงานด้านอำนวยการอาคาร สถานที่และยานพาหนะ)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสมุนงานด้านสารบรรณและ อำนวยการกลาง)

ปริญญาตรี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสมุนงานด้านสารบรรณและ สนับสมุนผู้บริหาร)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสมุนงานด้านวิชาการและงาน ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสมุนงานด้านสารบรรณและงาน อำนวยการกลาง)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสมุนงานด้านสารบรรณและงาน อำนวยการกลาง)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสมุนงานด้านสารบรรณและงาน อำนวยการกลาง)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณและงาน อำนวยการกลาง)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณและงาน อำนวยการกลาง)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านสารบรรณและงาน อำนวยการกลาง)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านแผนงานงบประมาณ และพัสดุ)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านอำนวยการประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสบุนงานด้านการอำนวยการและ ประสานข้อมูลประจำจังหวัด)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านการอำนวยการและ ประสานข้อมูลประจำจังหวัด)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสบุนงานด้านบริหารจัดการข้อมูล และสารสนเทศยาเสพติด)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สนับสนุนงานด้านประสานงาน เครือข่ายภาคประชาชนและภาคเยาวชน)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ส. สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ 

สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 เลขที่ ๓๓๓ ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 – 6 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครป.ป.ส. สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,860-15,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ส. สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง QR Code แนบท้ายประกาศนี้ และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ 

สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3 เลขที่ ๓๓๓ ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 – 6 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครป.ป.ส. สํานักงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดภาค 3

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
2 ตุลาคม 2022
End:
6 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17647/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com