Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-14 ก.ย. 2565

4 กันยายน 2022 - 14 กันยายน 2022

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-14 ก.ย. 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลิงค์: https://ehenx.com/17496/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,250-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง EPfe๗๐๐๑๑ (แบบมีสัญญาจ้าง ๓- ๕ ปี) โดยปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงาน คณะเศรษฐศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๐,๒๕๐ บาท มีอัตราว่างจำนวน ๑ อัตรา นั้น

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
๒.๒ มีประสบการณ์ ดังนี้
๒.๒.๑ ประสบการณ์การทำงานด้านบริการวิชาการกับชุมชน
๒.๒.๒ ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
๒.๒.๓ ประสบการณ์การทำงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

๔.๑ การดำเนินงานด้านงานบริการวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกระทบสูง
๔.๒ การดำเนินงานด้านการสนับสบุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
๔.๓ การดำเนินงานด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๔ การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การดำเนินงานบริการวิชาการ
๔.๕ ประสานงานหน่วยงานคู่ความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๔.๖ พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
๔.๗ งานสนับสบุนงานอื่น ๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

การดำเนินการคัดเลือกฯ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ ๑ ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งด้านการบริหาร งานวิจัย และบริการวิชาการ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ความรู้ความสามารถด้านทัศนคติ พฤติกรรมความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)
–    ความรู้ความสามารถด้านการบริการวิชาการ (๗๐ คะแนน)
ส่วนที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการ ทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์


วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,250-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
4 กันยายน 2022
End:
14 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17496/

Venue

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com