Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ก.ย. 2564 รวม 23 อัตรา,

9 กันยายน 2021 - 21 กันยายน 2021

“สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ก.ย. 2564 รวม 23 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลเมืองตาก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลเมืองตาก ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาล เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองตาก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕
อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๑๙ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยครู

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-15800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ดูแลเด็ก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานดับเพลิง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ผู้ช่วยสัตวแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


คนงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ยาม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยครู,ผู้ดูแลเด็ก,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,พนักงานดับเพลิง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา,ผู้ช่วยสัตวแพทย์,คนงาน,ยาม
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: -15,800
อัตราว่าง: 23
ปฏิบัติงานที่: ตาก (เทศบาลเมืองตาก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัคร ณ ห้องกองการเจ้าหน้าที่

เทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 – 21 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองตาก

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
9 กันยายน 2021
End:
21 กันยายน 2021
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/15361/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com