Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 ต.ค. -4 พ.ย. 2565

31 ตุลาคม 2022 - 4 พฤศจิกายน 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 31 ต.ค. -4 พ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ลิงค์: https://ehenx.com/17727/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตรัง (วิทยาลัยการอาชีพกันตัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 31 ต.ค. – 4 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกันตัง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพกันตัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพ กันตัง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศ คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเซพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการและค0าสังสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรร หาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้าง พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับจุฒปรีญญาตรืหรือคุณอุฒอื่นที่เท้ยบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในรหัส สาชา ๒๐๖ ช่างไฟท้ากำลัง ช่างไฟท้า/ไฟท้ากำลัง/วิควกรรมไฟท้า/เทคโนไลยไฟท้าอุตสาหกรรม/ อุตสาหกรรมดีลบี (ไฟท้า)/วิควกรรมไฟท้าเครื่องกลการผลืต
te.te.te ใบอบุญาดประกอบวิชาซีพครู หรือสำเนาหลักฐานที่ไช้แสดงไนการประกอบวิชาซีพครู ดามที่คุรูสภาออกใหัเที่อปฎน้ตหนัาที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งชันไนวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งช้นที่มีคุณอุฒในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรืองทางหรือสาชาวิชาเอกที่ชาดแคลน มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพเคษดามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะด้องมีใบอบุญาด ประกอบวิชาซีพครูหรึอหลักฐานที่ใซัแสดงในการประกอบวิชาซีพครูตามที่คุรูสภาออกไท้


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตรัง (วิทยาลัยการอาชีพกันตัง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
31 ตุลาคม 2022
End:
4 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17727/

Venue

วิทยาลัยการอาชีพกันตัง
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง ตรัง Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com