Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-26 มี.ค. 2564 รวม 75 อัตรา,

24 มีนาคม 2021 - 26 มีนาคม 2021

“สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-26 มี.ค. 2564 รวม 75 อัตรา,

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานประกันสังคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม

ด้วยสำนักงานประกันสังคม ประสงค์จะรับสมัครพนักงานประกันสังคมและบุคคลภายนอก
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคมในตำแหน่งที่ว่าง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ข้อ ๘ และข้อ ๖๑ (๔) ของข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขาธิการจีงมีประกาศรับสมัครบุคคล เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ประกันสังคม

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานประกันสังคม

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นักวิชาการประกันสังคม

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 15 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประกันสังคม,เจ้าพนักงานประกันสังคม,นักวิชาการประกันสังคม,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,400-15,000
อัตราว่าง: 75
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานประกันสังคม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานประกันสังคม :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

(๑) ยื่นด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ 

สำนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 – 26 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.029562147

(๒) จัดส่งใบสมัครผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ส่งถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม ๘๘/๒๘ หมู่ ๔ ถนนดิวานนท์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ ชี่งจะถีอวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และในกรณีจดหมายประทับตราหรือ ส่งภายหลังจากวันที่ปิดรับสมัคร จะถือว่าส่งใบสมัครเกินกำหนดระยะเวลาการรับสมัคร สำนักงาน ประกันสังคมจะไม่มีการพิจารณาอนุโลมทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเก็บใบตอบรับไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อใช้ยีนยันการสมัครทางไปรษณีย์

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานประกันสังคม

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
24 มีนาคม 2021
End:
26 มีนาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13796/

Venue

สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com