Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

21 พฤษภาคม 2020 - 12 มิถุนายน 2020

“สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มิ.ย. 2563 รวม 22 อัตรา,

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ปฏิบัติงานภูมิภาค)

อัตราว่าง : 12 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

 

ตำแหน่ง: ผู้จัดการศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร,ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร,เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร(ปฏิบัติงานภูมิภาค),เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร(ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร),
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,ชลบุรี,เชียงราย,นครพนม,บึงกาฬ,ปราจีนบุรี,พิจิตร,ภูเก็ต,มุกดาหาร,ระนอง,ระยอง,สงขลา,สมุทรปราการ,สระบุรี,สิงห์บุรี,สตูล,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,อ่างทอง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 12 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

“สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มิ.ย. 2563 รวม 22 อัตรา,

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ปฏิบัติงานภูมิภาค)

อัตราว่าง : 12 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

 

ตำแหน่ง: ผู้จัดการศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร,ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร,เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร(ปฏิบัติงานภูมิภาค),เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร(ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร),
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,ชลบุรี,เชียงราย,นครพนม,บึงกาฬ,ปราจีนบุรี,พิจิตร,ภูเก็ต,มุกดาหาร,ระนอง,ระยอง,สงขลา,สมุทรปราการ,สระบุรี,สิงห์บุรี,สตูล,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,อ่างทอง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 12 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

“สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-12 มิ.ย. 2563 รวม 22 อัตรา,

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ปฏิบัติงานภูมิภาค)

อัตราว่าง : 12 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

 

ตำแหน่ง: ผู้จัดการศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร,ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร,เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร(ปฏิบัติงานภูมิภาค),เจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการSMEครบวงจร(ปฏิบัติงานกรุงเทพมหานคร),
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,ชลบุรี,เชียงราย,นครพนม,บึงกาฬ,ปราจีนบุรี,พิจิตร,ภูเก็ต,มุกดาหาร,ระนอง,ระยอง,สงขลา,สมุทรปราการ,สระบุรี,สิงห์บุรี,สตูล,หนองบัวลำภู,อุดรธานี,อ่างทอง (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 12 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com