Loading Events

Events for มิถุนายน 2022

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -31 พ.ค. 2565

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 พ.ค. -31 พ.ค. 2565

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 พ.ค. -30 พ.ค. 2565 รวม 15 อัตรา,

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2565

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ค. -31 พ.ค. 2565 รวม 15 อัตรา,

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 พ.ค. -1 มิ.ย. 2565

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 76 อัตรา,

สพฐ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 พ.ค. -2 มิ.ย. 2565 รวม 88 อัตรา,

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 13 อัตรา,

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -31 พ.ค. 2565

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 พ.ค. -31 พ.ค. 2565

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 พ.ค. -30 พ.ค. 2565 รวม 15 อัตรา,

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2565

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ค. -31 พ.ค. 2565 รวม 15 อัตรา,

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 พ.ค. -1 มิ.ย. 2565

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 76 อัตรา,

สพฐ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 พ.ค. -2 มิ.ย. 2565 รวม 88 อัตรา,

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 13 อัตรา,

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 เม.ย. -31 พ.ค. 2565

กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 พ.ค. -31 พ.ค. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2565

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 พ.ค. -31 พ.ค. 2565 รวม 15 อัตรา,

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 พ.ค. -1 มิ.ย. 2565

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 76 อัตรา,

สพฐ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 พ.ค. -2 มิ.ย. 2565 รวม 88 อัตรา,

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 13 อัตรา,

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 พ.ค. 2565 รวม 13 อัตรา,

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 พ.ค. -1 มิ.ย. 2565

สพฐ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 พ.ค. -2 มิ.ย. 2565 รวม 88 อัตรา,

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 มิ.ย. 2565 รวม 10 อัตรา,

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 พ.ค. -1 มิ.ย. 2565 รวม 66 อัตรา,

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 มิ.ย. 2565

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-1 มิ.ย. 2565 รวม 31 อัตรา,

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

สพฐ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 พ.ค. -2 มิ.ย. 2565 รวม 88 อัตรา,

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -2 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -6 มิ.ย. 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -6 มิ.ย. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 พ.ค. -7 มิ.ย. 2565

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -7 มิ.ย. 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -6 มิ.ย. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 พ.ค. -7 มิ.ย. 2565

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -7 มิ.ย. 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -6 มิ.ย. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 พ.ค. -7 มิ.ย. 2565

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -7 มิ.ย. 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 พ.ค. -6 มิ.ย. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 พ.ค. -7 มิ.ย. 2565

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -7 มิ.ย. 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 26 พ.ค. -7 มิ.ย. 2565

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ค. -7 มิ.ย. 2565

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 พ.ค. -10 มิ.ย. 2565 รวม 208 อัตรา,

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 พ.ค. -10 มิ.ย. 2565 รวม 208 อัตรา,

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 พ.ค. -10 มิ.ย. 2565 รวม 208 อัตรา,

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 พ.ค. -10 มิ.ย. 2565 รวม 208 อัตรา,

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 มิ.ย. 2565

กปร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 มิ.ย. 2565

กปร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 มิ.ย. 2565

กปร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565 รวม 99 อัตรา,

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -14 มิ.ย. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 มิ.ย. 2565

กปร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 พ.ค. -15 มิ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

กปร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -15 มิ.ย. 2565 รวม 18 อัตรา,

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 มิ.ย. -15 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 พ.ค. -16 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มิ.ย. 2565

กปร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ 9 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565 รวม 22 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กปร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ 9 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565 รวม 22 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 มิ.ย. -17 มิ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กปร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ 9 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565 รวม 22 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

การประปาส่วนภูมิภาค (กปน.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-20 มิ.ย. 2565

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กปร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ 9 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565 รวม 22 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

การประปาส่วนภูมิภาค (กปน.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-20 มิ.ย. 2565

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กปร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ 9 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565 รวม 22 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

การประปาส่วนภูมิภาค (กปน.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-20 มิ.ย. 2565

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

กปร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 31 พ.ค. -21 มิ.ย. 2565

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ 9 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565 รวม 22 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ 9 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565 รวม 22 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -22 มิ.ย. 2565

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 119 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565

กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 มิ.ย. 2565

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ 9 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565 รวม 22 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 119 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565

กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 มิ.ย. 2565

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 มิ.ย. -5 ก.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 พ.ค. -24 มิ.ย. 2565 รวม 725 อัตรา,

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ 9 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565 รวม 22 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 119 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2565

กกพ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-24 มิ.ย. 2565

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 มิ.ย. -5 ก.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 119 อัตรา,

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 มิ.ย. -5 ก.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -6 ก.ค. 2565

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -26 มิ.ย. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -8 ก.ค. 2565

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -27 มิ.ย. 2565

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 119 อัตรา,

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 มิ.ย. -5 ก.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -6 ก.ค. 2565

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -26 มิ.ย. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -8 ก.ค. 2565

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -27 มิ.ย. 2565

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 119 อัตรา,

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 มิ.ย. -5 ก.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -6 ก.ค. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -8 ก.ค. 2565

กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -27 มิ.ย. 2565

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2565

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 119 อัตรา,

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 มิ.ย. -5 ก.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -6 ก.ค. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -8 ก.ค. 2565

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2565

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 ก.ค. 2565

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 119 อัตรา,

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 มิ.ย. -5 ก.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -6 ก.ค. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -8 ก.ค. 2565

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 ก.ค. 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2565

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เปิดรับสมัครสอบ 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 120 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2565 รวม 21 อัตรา,

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 119 อัตรา,

สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 มิ.ย. -5 ก.ค. 2565 รวม 30 อัตรา,

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -6 ก.ค. 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 มิ.ย. -8 ก.ค. 2565

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 ก.ค. 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2565

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 มิ.ย. 2565 รวม 15 อัตรา,

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -1 ก.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,