Loading Events

Events for กรกฎาคม 2021

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2564

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564 รวม 10 อัตรา,

สนจ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2564

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564 รวม 10 อัตรา,

สนจ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2564

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564 รวม 10 อัตรา,

สนจ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 มิ.ย. 2564

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมฯ เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-30 มิ.ย. 2564 รวม 10 อัตรา,

สนจ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2564 รวม 11 อัตรา,

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -9 ก.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -9 ก.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -12 ก.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 23 มิ.ย. -1 ก.ค. 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ขอนแก่น] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -1 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564 รวม 13 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ อุตรดิตถ์] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -9 ก.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -12 ก.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กองทัพบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564 รวม 13 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ อุตรดิตถ์] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-5 ก.ค. 2564

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -9 ก.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -12 ก.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-5 ก.ค. 2564

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 151 อัตรา,

กรมประมง [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 406 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -4 ก.ค. 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นครนายก] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -9 ก.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -12 ก.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-5 ก.ค. 2564

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 151 อัตรา,

กรมประมง [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 406 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -4 ก.ค. 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นครนายก] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -9 ก.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -12 ก.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-5 ก.ค. 2564

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 151 อัตรา,

กรมประมง [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 406 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นครนายก] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -6 ก.ค. 2564

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -9 ก.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -12 ก.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 151 อัตรา,

กรมประมง [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 406 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นครนายก] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -6 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 30 อัตรา,

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -9 ก.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -12 ก.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 26 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564 รวม 151 อัตรา,

กรมประมง [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 406 อัตรา,

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นครนายก] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 มิ.ย. -7 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -9 ก.ค. 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -9 ก.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -12 ก.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

กรมประมง [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 406 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -9 ก.ค. 2564

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -13 ก.ค. 2564

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -13 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -12 ก.ค. 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตราด] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -8 ก.ค. 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -9 ก.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -12 ก.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

กรมประมง [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 406 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -9 ก.ค. 2564

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -13 ก.ค. 2564

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -13 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -12 ก.ค. 2564

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -9 ก.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -12 ก.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

กรมประมง [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 406 อัตรา,

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -13 ก.ค. 2564

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -13 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -12 ก.ค. 2564

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ค. -21 ก.ค. 2564

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -16 ก.ค. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -13 ก.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -12 ก.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

กรมประมง [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 406 อัตรา,

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -13 ก.ค. 2564

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -13 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -12 ก.ค. 2564

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ค. -21 ก.ค. 2564

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -16 ก.ค. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -13 ก.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 มิ.ย. -12 ก.ค. 2564 รวม 12 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

กรมประมง [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 406 อัตรา,

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -13 ก.ค. 2564

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -13 ก.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -12 ก.ค. 2564

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ค. -21 ก.ค. 2564

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -16 ก.ค. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -13 ก.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

กรมประมง [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 406 อัตรา,

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -13 ก.ค. 2564

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -13 ก.ค. 2564

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ค. -21 ก.ค. 2564

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -16 ก.ค. 2564

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -13 ก.ค. 2564

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -16 ก.ค. 2564

กระทรวงพลังงาน [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -31 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -16 ก.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-14 ก.ค. 2564

กรมประมง [พนักงานราชการเฉพาะกิจ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ย. 2564 รวม 406 อัตรา,

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ค. -21 ก.ค. 2564

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -16 ก.ค. 2564