Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 ต.ค. 2565

2 ตุลาคม 2022 - 12 ตุลาคม 2022

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 ต.ค. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17628/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกองแผนงาน กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบัญขี และสาขาวิชาสถิติ
๒. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์แผนงานงบประมาณ
๓. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น    ๐5๐บั ๐บัเ06, ๒!6๓๙, 51=55 หรือ
^161050ป้ ?โ0]6๙
๔. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการกำหนด เป้าหมายตัวฺชี้วิด ผลลัพธ์ และผลผลิต
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ และด้านแผนงาน
๓. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลในการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
๔. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการ
๔. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ เาแเวสั/}วเลกทเกรู.น่ฬ.5๐.!:ห/๒ หัวข้อการรับสมัครงานหรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ผ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๔ 

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 – 12 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมปศุสัตว์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ เาแเวสั/}วเลกทเกรู.น่ฬ.5๐.!:ห/๒ หัวข้อการรับสมัครงานหรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ผ่ายบริหารทั่วไป กองแผนงาน ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๔ 

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 – 12 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมปศุสัตว์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
2 ตุลาคม 2022
End:
12 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17628/

Venue

กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์ กรุงเทพ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com