Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมวิชาการเกษตร สวพ.8 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

24 พฤศจิกายน 2022 - 30 พฤศจิกายน 2022

กรมวิชาการเกษตร สวพ.8 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร สวพ.8

ลิงค์: https://ehenx.com/17864/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ (สวพ.๘))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา (สวพ.๘) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตร เขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา (สวพ.๘) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำห้องทดลอง

ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)


พนักงานประจำสำนักงาน

ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำห้องทดลอง

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ และงานภาคสนาม จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธ์และตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทดลอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานประจำสำนักงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานรับ-ส่ง หนังสือ และ/หรือ ขับรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานประจำห้องทดลอง


พนักงานประจำสำนักงาน


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร สวพ.8  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร สวพ.8

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๘ (สวพ.๘))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร สวพ.8  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร สวพ.8

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
24 พฤศจิกายน 2022
End:
30 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17864/

Venue

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เชียงใหม่ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com