Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -7 ต.ค. 2565

3 ตุลาคม 2022 - 7 ตุลาคม 2022

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ต.ค. -7 ต.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่

ลิงค์: https://ehenx.com/17610/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 7 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของ กลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๑๙๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

๑. มีความรู้ด้านบัญชีและสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวลับระเบียบ และวิธีการ ปฏิบัติงานที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ ๒. มีความรู้ในวิชาการสหกรณ์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ ๔. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่าง เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ๕. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่าง เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ๗. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
๑. มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ ๒. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การ ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ผ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ เลขที่ ๓๕๒ ถนนสิหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 7 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ผ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒ เลขที่ ๓๕๒ ถนนสิหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 – 7 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
3 ตุลาคม 2022
End:
7 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17610/

Venue

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 20 ถ.พิชัย
ถนนนครไชยศรี, กรุงเทพมหานคร Thailand
+ Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com