Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ย. -15 ก.ย. 2565

9 กันยายน 2022 - 15 กันยายน 2022

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ก.ย. -15 ก.ย. 2565

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลิงค์: https://ehenx.com/17510/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ก.ย. – 15 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1/2565

ด้วยกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 74/2565 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565 เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเทศสัมพันธ์

1.1 งานบริการบุคลากรไทย
1.2 งานบริการบุคลากรต่างชาติ
1.3 งานพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ การรวบรวมกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับ THE Impact Rankings
1.4 งานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Rankings)
1.5 งานรับรองอาคันตุกะจากต่างประเทศ งานประชาสัมพันธ์
1.6 งานกำกับดูแล/ติดตามความเคลื่อนไหว Facebook Fan Page:
1.7 งานแปลเอกสารเกี่ยวกับบุคลากรต่างชาติ
1.8 งานกิจกรรม/โครงการของกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
1.9 งานแผนปฏิบัติราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
1.10 รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครมัครด้วยตนเอง ณ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ ต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 1) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขามเรียง ตำบลกันทรวิชัย ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 – 15 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: มหาสารคาม (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครมัครด้วยตนเอง ณ กองประชาสัมพันธ์และกิจการ ต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 1) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขามเรียง ตำบลกันทรวิชัย ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 – 15 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
9 กันยายน 2022
End:
15 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17510/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com