Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ต.ค. -21 ต.ค. 2565

17 ตุลาคม 2022 - 21 ตุลาคม 2022

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ต.ค. -21 ต.ค. 2565

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ลิงค์: https://ehenx.com/17692/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 21 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ

ด้ว่ยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ อาศัยอำนาจตามข้อ ๖ ข้อ ๑๑ ของระเบียบ ศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาใด สาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานตามแต่จะได้รับคำสั่ง โดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขก หรือผู้มารับบริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริหารจัดการทำความสะอาด งานบำรุงรักษาเป็นระเบียบเรียบร้อย งานที่จำเป็นต้องใช้แรงงานทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

พนักงานบริการ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. – 21 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. – 21 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
17 ตุลาคม 2022
End:
21 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17692/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com