[ประกาศ] พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516

Download
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 3
 • File Size 467.72 KB
 • File Count 1
 • Create Date 26 กุมภาพันธ์ 2018
 • Last Updated 26 กุมภาพันธ์ 2018

[ประกาศ] พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516

รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับ พระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516

 1. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2551 (ฉบับ Update ล่าสุด)
 2. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 พ.ศ. 2556
 3. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ระเบียบการอนุญาตให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา ๗ มอบหมายให้ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 รายอื่น หรือผู้บรรจุก๊าซรายใดเป็นผู้ดำเนินการบรรจุก๊าซแทน การขอรับและการแสดงเครื่องหมายประจำตัวของผู้บรรจุก๊าซ และการปิดผนึกลิ้นถังก๊าซหุงต้ม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2555
 4. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2547 พ.ศ. 2554
 5. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2554
 6. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จำหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ. 2554
 7. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2551 (ฉบับ Update ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552)
 8. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
 9. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 10. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2551
 11. ประกาศคณะกรรมการนโยบายปิโตรเลียมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดราคานำเข้าและอัตราเงินชดเชยสำหรับก๊าซหุงต้มที่นำเข้ามาใช้ในราชอาณาจักร
 12. ประกาศคณะกรรมการนโยบายปิโตรเลียมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่านำเข้าของน้ำมันดิบและน้ำมันเชื้อเพลิง
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516