กรมประมง-สั่งซื้ออาหารทะเล-จืด ออนไลน์ช่วยเกษตรกรฝ่า #Covid-19

Spread the love

กรมประมง-สั่งซื้ออาหารทะเล-จืด ออนไลน์

ลิงค์: https://ehenx.com/6770/ หรือ
เรื่อง: ช่วยเกษตรกรฝ่า #Covid-19


กรมประมง-สั่งซื้ออาหารทะเล-จืด ออนไลน์

ช่วยเกษตรกรฝ่ากรมประมงเปิดซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบสั่งจองสัตว์น้ำออนไลน์  หนุนช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ สู้วิกฤต โควิด – 19 

วันนี้ ( 7เม.ย.63)  นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง  เปิดเผยว่า   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด– 19   ได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจประมงเป็นอย่างมาก   เนื่องจากการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงไปยังต่างประเทศหยุดชะงัก    รวมถึงการจำหน่ายสินค้าประมงภายในประเทศก็ลดลงอย่างฉับพลัน   จากมาตรการการควบคุมโรคของรัฐบาล   ทำให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง    สัตว์น้ำได้รับความเดือดร้อน    เพราะไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติ   ดังนั้น กรมประมง จึงได้สนับสนุนและผลักดันให้เกษตรกรเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น อาทิ Social media  Website  E-Commerce Online Shopping บน Platform ต่างๆ เพื่อกระจายผลผลิตและชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปในช่วงวิกฤตโควิด– 19

นอกจากนี้ กรมประมงยังได้เปิดระบบการสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ (Pre Order) ภายใต้ชื่อ  “Fisheries Shop” ขึ้นอีกด้วย เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ  ที่มีความสด สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน  จากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง  ซึ่งเกษตรกรสามารถบริหารจัดการสินค้าให้เป็นไปตามคำสั่งซื้อผ่านระบบฯ ได้ด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง   ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจทั้งในเรื่องคุณภาพและราคาของสินค้าด้วย   โดยขณะนี้กรมประมงได้มีการเปิดระบบฯ ดังกล่าว   เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถสมัครเข้าใช้งานได้ด้วยตนเองแล้ว   โดยมีเงื่อนไข คือ จะต้องเป็นเกษตรกร หรือ กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ1) และเป็นฟาร์มเลี้ยงที่ได้การรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) จาก   กรมประมง หรือ หน่วยงานอื่นที่อยู่ภายใต้การรับรองของกรมประมงเท่านั้น   เพื่อให้ผู้บริโภคที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่นำมาจำหน่ายนั้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งต้องสะอาด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง อีกทั้งมีความสดใหม่ รสชาติดีเมื่อนำไปประกอบอาหาร  และราคาย่อมเยา 

ล่าสุดมีเกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ผ่าน “Fisheries Shop” แล้วกว่า 10 ราย โดยสินค้าสัตว์น้ำที่จำหน่ายมีความหลากหลาย อาทิ กุ้งทะเล ปลากะพงขาว กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลาดุก และปลาช่อน ฯลฯ ทั้งในรูปแบบสด และ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งกรมประมงเชื่อมั่นว่า หลังจากนี้ จะมีเกษตรกรที่สนใจทยอยสมัครเข้าใช้งานระบบเพื่อขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และคาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากนี้ จะมีเกษตรกรจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สนใจสมัครเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำผ่านระบบฯ ไม่น้อยกว่า 70 – 80 ราย

อย่างไรก็ตาม จากการนำร่องทดลองระบบฯ เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งทะเลและปลากะพงขาว จากฟาร์มที่ได้รับรองมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ของกรมประมง ได้ใช้งานระบบดังกล่าวด้วยตนเอง  โดยใช้สถานที่กรมประมงเป็นจุดนัดรับและจำหน่ายสินค้า ปรากฏว่า ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีลูกค้าสนใจสั่งจองและซื้อสินค้าจำนวนมาก

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สนใจ  สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อสมัครเข้าใช้งานระบบการสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ Fisheries Shop ได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หรือ ติดต่อสอบถามที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง โทร. 0 2579 4496 ในวันและเวลาราชการ และสำหรับประชาชนที่สนใจอุดหนุนสินค้าประมงสามารถเลือกซื้อได้ทาง    หน้าเว็บไซต์ของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง หรือ แสกน QR Code สั่งจองสินค้าและรับสินค้าได้ ณ สถานที่ที่แจ้งไว้ในระบบ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 0 2562 0600 – 15  ในวันและเวลาราชการ

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →