กทม.-ห้ามขายเหล้า 10-20 เม.ย. 2563

Spread the love

กทม.-ห้ามขายเหล้า 10-20 เม.ย. 2563

ลิงค์: https://ehenx.com/6793/ หรือ
เรื่อง:


กทม.-ห้ามขายเหล้า 10-20 เม.ย. 2563

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในประกาศ สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 10-30  เมษายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 

1.ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอย

จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม (ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ถึงเวลา 22.00 น. และเฉพาะการจำหน่าย อาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ร้านอาหาร

หรือเครื่องดื่มในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม หรือจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ยกเว้นร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบิน และโรงอาหารในโรงพยาบาล สามารถจัดที่นั่งในการรับประทานอาหารได้

2.ร้านสะดวกซื้อ ชุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านลักษณะเดียวกับร้านสะดวกซื้อ ให้ปิดตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น.

นอกจากนี้ ให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2563 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับยกเว้นตามประกาศนี้ หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด และข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Facebook Comments

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →