สพฐ.-เปิดสมัครนักเรียน ม.1- ม.4 ผ่านระบบออนไลน์ 3-12พ.ค.นี้

Spread the love

สพฐ.-เปิดสมัครนักเรียน ม.1- ม.4 ผ่านระบบออนไลน์ 3-12พ.ค.นี้

ลิงค์: https://ehenx.com/6805/ หรือ
เรื่อง:


สพฐ.-เปิดสมัครนักเรียน ม.1และม.4 ผ่านระบบออนไลน์ 3-12พ.ค.นี้

เปิดสมัครนักเรียน ม.1และม.4 ผ่านระบบออนไลน์ 3-12พ.ค.นี้ ส่วนการเรียนการสอนจะเน้นผ่านออนไลน์ โดยจะไม่มีการปิดภาคเรียน

วันนี้ (11เม.ย.63) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้วางแผนเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หลังจาก ครม.มีมติเลื่อนวันเปิดเทอมออกไปจากวันที่ 16 พฤษภาคม

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำหรับระยะเวลาเปิดภาคเรียนที่1 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 และภาคเรียนเรียนที่ 2 เปิดเรียนวันที่ 1 ธันวาคม – 30 เมษายน 2564 ฉะนั้น ปีการศึกษา 2563 จะไม่มีการปิดเทอม แต่หากโรงเรียนใดอยากให้นักเรียนหยุดพักสามารถบริหารจัดการ จัดวันสอนชดเชยในวันหยุดได้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด เนื่องจาก สพฐ.เป็นหน่วยงานที่มีนักเรียนเกือบ 7 ล้านคน และครูกว่า 500,000 คน มีโรงเรียนกว่า 30,000 แห่ง จึงต้องวางแผนเตรียมความพร้อมให้ครบถ้วน โดยการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เบื้องต้น กำหนดให้โรงเรียนเปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ในวันที่ 3-12 พฤษภาคมนี้ โดยโรงเรียนที่เปิดรับสมัครมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มโรงเรียนที่รับนักเรียนได้ตามแผนการรับ และกลุ่มโรงเรียนที่มีนักเรียนสมัครเกินกว่าจำนวนแผนการรับที่มีกว่า 190 แห่ง

ส่วนการสอบ ยังไม่ได้ข้อสรุป เบื้องต้น จะมีการจัดสอบที่โรงเรียนโดยจัดห้องสอบยึดตามมาตรการเว้นระยะห่าง ครั้งละ 30 คน ซึ่งจะมีการสรุปกันอีกครั้งโดยการสอบจะต้องสอบพร้อมกันทั่วประเทศ

นอกจากนี้ สพฐ.ได้เตรียมพร้อมการสอนออนไลน์ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พร้อมขอความร่วมมือ ผู้ปกครองเปลี่ยนบทบาทเป็นครู เปลี่ยนบ้านเป็นห้องเรียน และใช้เทคโนโลยีมาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้บุตรหลาน

จากการที่เลื่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งจะทำให้ภาคเรียนสุดท้ายไปสิ้นสุดที่เดือนเมษายน และซึ่งอาจกระทบกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ต้องสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ทีแคส ปี การศึกษา 2564 ซึ่งเรื่องนี้ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในฐานประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. บอกว่า อาจต้องขยับหรือปรับระบบคัดเลือกใหม่ โดยจะมีการหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปอีกครั้ง

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →