โคราชล็อกดาวน์! ระงับเดินรถประจำทางไปกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด ทุกเส้นทาง

Spread the love

โคราชล็อกดาวน์! ระงับเดินรถประจำทางไปกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด ทุกเส้นทาง

ลิงค์: https://ehenx.com/6813/ หรือ
เรื่อง:


โคราชล็อกดาวน์! ระงับเดินรถประจำทางไปกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด ทุกเส้นทาง

กรมการขนส่งทางบก ออกคำสั่งระงับการเดินรถโดยสารประจำทาง ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชั่วคราว ทั้งหมวด 2 จากกรุงเทพฯ และ หมวด 3 ระหว่างจังหวัด 31 เส้นทางอย่างไม่มีกำหนด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันนี้ (11 เม.ย.) กรมการขนส่งทางบก ออกคำสั่งที่ 239/2563 เรื่อง ระงับการเดินรถโดยสารประจำทางในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ที่มีต้นทางหรือปลายทาง ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกว่าจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาเห็นชอบ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ ระบุว่า การประกาศระงับการเดินรถโดยสารประจำทางนั้น กรมการขนส่งทางบกประกาศแล้ว 14 จังหวัด เริ่มจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ประสานกับทางจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จำนวนมาก ก็จะมีคำสั่งระงับเดินรถโดยสารประจำทาง เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนตัวประชาชนที่จะไปในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ จนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่ ต้องดูสถานการณ์เป็นช่วงไป

ล่าสุด ได้มีการประสานงานกับจังหวัดนครราชสีมา ระงับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพราะเกรงว่าจะมีการเดินทางของประชาชน แม้ทางรัฐบาลขอความร่วมมืองดการเดินทางก็ตาม แต่ก็มีประชาชนต้องการเดินทางอยู่ โดยเจตนาเพื่อให้ประชาชนน้อยที่สุด เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางจังหวัดนครราชสีมามีเจตจำนงงดการเดินรถโดยสารประจำทาง กรมการขนส่งทางบกก็เลยออกประกาศคำสั่งงดการเดินทางรถหมวด 2 และหมวด 3 ทั้งหมด

ทั้งนี้ เส้นทางรถประจำทางหมวด 2 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา มี 2 เส้นทาง และหมวด 3 ระหว่างจังหวัดนครราชสีมาไปยังจังหวัดต่างๆ มีทั้งหมด 31 เส้นทาง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะไม่มีรถโดยสารประจำทางที่สามารถเดินรถไปที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด หากทำให้คนรวมตัวกันที่สถานีขนส่ง จะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนเส้นทางอื่นที่ผ่านจังหวัดนครราชสีมา สามารถใช้เส้นทางผ่านโดยไม่แวะพักได้

สำหรับเส้นทางเดินรถที่ระงับ ประกอบด้วย

หมวด 2

สาย 21 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา
สาย 21 กรุงเทพฯ (บรมราชชนนี)-นครราชสีมา

หมวด 3

สาย 108 ลพบุรี-นครราชสีมา
สาย 121 นครสวรรค์-นครราชสีมา (ผ่านชัยนาท)
สาย 201 พระนครศรีอยุธยา-นครราชสีมา
สาย 635 เชียงใหม่-นครราชสีมา
สาย 651 นครราชสีมา-แม่สาย
สาย 782 นครราชสีมา-ด่านนอก
สาย 141 นครราชสีมา-เพชรบูรณ์
สาย 204 ชัยภูมิ-นครราชสีมา
สาย 208 นครราชสีมา-บำเหน็จณรงค์
สาย 210 นครราชสีมา-ขอนแก่น
สาย 211 นครราชสีมา-อุดรธานี
สาย 262 นครราชสีมา-ศรีเชียงใหม่
สาย 265 นครราชสีมา-ชลบุรี
สาย 267 นครราชสีมา-ระยอง
สาย 273 นครราชสีมา-บุรีรัมย์
สาย 274 นครราชสีมา-สุรินทร์
สาย 285 นครราชสีมา-อุบลราชธานี
สาย 340 นครราชสีมา-ตราด-แหลมงอบ
สาย 502 นครราชสีมา-ยโสธร
สาย 517 นครราชสีมา-ลำนารายณ์
สาย 570 นครราชสีมา-บ้านแพง
สาย 571 นครราชสีมา-ครบุรี-สระแก้ว
สาย 572 นครราชสีมา-นครสวรรค์-พิษณุโลก
สาย 579 นครราชสีมา-ละหานทราย
สาย 808 นครราชสีมา-เชียงคาน
สาย 816 นครราชสีมา-หัวหิน
สาย 819 นครราชสีมา-แก้งสามนาง-ชัยภูมิ
สาย 820 นครราชสีมา-มุกดาหาร
สาย 821 นครราชสีมา-ตลาดโรงเกลือ
สาย 836 นครราชสีมา-กระบี่
สาย 839 นครราชสีมา-นครพนม

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →