ผู้ว่าฯ นนทบุรี ผ่อนปรนให้เปิดร้านตัดผม-โทรศัพท์-วัสดุก่อสร้างฯ แต่ต้องป้องกัน ขยายปิดร้านเหล้าถึง30เม.ย

Spread the love

ผู้ว่าฯ นนทบุรี ผ่อนปรนให้เปิดร้านตัดผม-โทรศัพท์-วัสดุก่อสร้างฯ แต่ต้องป้องกัน ขยายปิดร้านเหล้าถึง30เม.ย

ลิงค์: https://ehenx.com/6832/ หรือ
เรื่อง:


ผู้ว่าฯ นนทบุรี ผ่อนปรนให้เปิดร้านตัดผม-โทรศัพท์-วัสดุก่อสร้างฯ แต่ต้องป้องกัน ขยายปิดร้านเหล้าถึง30เม.ย

เมื่อเวลา 20.00น. วันที่ 13 เมษายน 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1072/256 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9)สรุปว่าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป มีรายงานว่าสถานที่บางแห่งมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของประชาชนประกอบกับการสอบสวนโรค ที่ผ่านมาไม่พบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งการแพร่กระจายของโรค และเพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่ยังคงดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง

จังหวัดนนทบุรีผ่อนปรนเปิดสถานที่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ตั้งแต่ 15 เมษายน 63 เป็นต้นไป ได้แก่ ร้านตัดผม เสริมสวย(เฉพาะทำผม) ร้านรับส่งพัสดุ แผงค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ร้านวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ร้านวัสถุกอสร้าง เฟอร์นิเจอร์ ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ/ระบบสื่อสาร ร้านขายซ่อมอุปกรณ์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว และขยายวันปิดสถานที่จำหน่ายสุรา ถึง 30 มทั้งนี้ มีมาตรการป้องกันโรคสำหรับสถานที่ที่เปิดบางเวลาเปิดบางส่วนต้องทำ 1.ผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัย 2. ผู้ให้บริกรต้องสวมหน้ากากอนามัย/ในพื้นที่ปิดให้สวม Face shield 3. มีจุดคัดกรอกผู้รับบริการ 4.มีจุดล้างมือ หรือ จลล้างมือ ไว้บริการ 5.จัดสถานที่ไม่ให้แออัด มีระยะห่าง 2 เมตร หรือให้นัดคิวล่วงหน้า 6.มีช่องทางพิศษสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 7.รักษาความสะอาดพื้นที่ให้ถูกสุขลักษณะ 8.ร้านตัดผมต้องทำตามข้อ 1-7 และไม่ให้ลูกค้านั่งรอรับบริการ ช่างตัดผมต้องสวม Face shield ใส่ถุงมือยางและห้ามใช้มีดโกนกับลูกค้า สถานที่ใดไม่สามารถดำเนินการตามมาตรการนี้ จังหวัดฯอาจพิจารณาสั่งปิดเฉพาะพื้นที่ต่อไปษายน 2563

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →