เปิดขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินประกันสังคม เดือนละ 7-8 พันบาท

Spread the love

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินประกันสังคม เดือนละ 7-8 พันบาท

ลิงค์: https://ehenx.com/6886/ หรือ
เรื่อง:


เปิดขั้นตอนลงทะเบียน รับเงินประกันสังคม เดือนละ 7-8 พันบาท

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน “ผู้ประกันตน มาตรา33” รับเงินประกันสังคม ที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ได้รับเงินทดแทน 62% ทุกคน

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.63 ภายหลังสำนักงานประกันสังคม โดยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) แถลงมติ เยียวยาให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 กำหนด ให้โรคโควิด-19 ถือเป็น ”เหตุสุดวิสัย” ที่ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเกิดการว่างงานเป็นจำนวนมาก และกองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินกรณีว่างงาน เพื่อเยียวยาผลกระทบที่ร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 7,000-8,000 บาท ซึ่งขณะนี้กองทุนประกันว่างงานมีเงินรวม 1.6 แสนล้านบาท

โดยหลังจากนี้จะนำรายละเอียดเสนอต่อ ครม.เพื่อเห็นชอบ และออกประกาศกฎกระทรวงตามรายละเอียดข้างต้น หลังจากนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

“ท่านนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในครั้งนี้ ที่ลาออก-เลิกจ้าง อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านคน และที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตรงๆ อยู่ที่ 3.5 แสนคน รวมถึงรัฐสั่งปิดอยู่ที่ 8 แสนคน (ล็อตเก่า) ผู้ประกันตนมีทั้งหมด 11 ล้านคน เราจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด” นายสุทธิกล่าว

ทั้งนี้  เพจ ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์  ได้เผยขั้นตอนการลงทะเบียนลูกจ้าง นายจ้าง สามารถทำตาม 6 ขั้นตอนดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งที่มา

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →